Camí de Sapeira al Solà

Hem debrossat 3 km del camí de Sapiera fins el barranc de Solà. Formarà part del Camí circular de les fonts i dels barrancs, que tindrà un recorregut total de 8 Km. Properament es farà el marcatge amb ratlles grogues.