Excavació 2022

El passat dimecres 10 d’agost vam assistir a la visita guiada al jaciment de Vilavella del Castellet que anualment ens ofereix l’equip d’arqueòlegs vinculats la Universitat de Barcelona capitanejats per la Sabina Batlle i el Xavier Costa.

Aquesta excavació es fa des de l’any 2015 en campanyes de llargada diversa: al principi s’hi dedicaven tres dies i, en els darrers anys, s’han allargat fins a dues setmanes. Els primers anys comptaven amb la participació de voluntaris i, aquestes últimes edicions, gràcies al conveni amb la Universitat de Barcelona, l’excavació és feta per un equip d’arqueòlegs i estudiants d’Arqueologia de la UB.

Sembla ser que el jaciment en qüestió data de l’època medieval, del segle XI al XIII, aproximadament. S’han excavat quatre zones, la qual cosa representa una ínfima part d’un extens jaciment. D’aquests quatre espais, el més rellevant ha estat el descobriment d’una església rústega i austera, de petites dimensions, que no havia estat mai documentada.  

Segons les hipòtesis dels arqueòlegs, es tractaria d’un assentament que va ser abandonat de manera tranquil·la, sense presses, la qual cosa explicaria les poques evidències materials que s’hi han trobat.

Esperem que les properes campanyes arqueològiques aportin dades que permetin explicar amb més detall la naturalesa d’aquest assentament.

Maria Barrull

Adjunt us deixem l’enllaç a l’article que Àlex de Barreda va escriure sobre les excavaciones a la Vilavella, al blog Notícies de la Terreta.

http://www.noticiesdelaterreta.com/blog/?p=7912

Categories: Excavacions